mandag den 7. april 2014

APRIL, Haven


DYRK DIN EGEN BIRKES

Det er opiumsvalmuerne Papaver somniferum frø, der anvendes til birkes. Disse valmuer vokser meget hurtigt, med dugget blågrønt løv og smukke ballonformede frøkapsler. Når de smukke blomster visner, bliver stilken stiv, og i september er de dekorative valmuekapsler modne. Det ser fortryllende ud, når alle kapslerne svajer i vinden på hver sin pind.
Birkes frøene er klar til at blive høstet, når de små huller foroven i frøstanden åbner sig. Man skal  være hurtig, så frøene ikke drysser ud. Der skal ikke så mange valmuer til for at man er selvforsynet med birkes. Hvis planterne ikke står for tæt, bliver kapslerne store, og de er helt fulde af frø.

Den 14 april kommer her på bloggen en lækker opskrift på boller med birkes.
Grow your own poppy seeds: 
Poppy seeds are made of Papaver somniferum. Large poppies grow very rapidly, with dewy blue-green foliage and beautiful balloon-shaped seedpods. When the beautiful flowers wither, the stem stiffens, and in September, the decorative poppy capsules mature. It looks stunning when all the capsules sway back and forth in the wind.

Poppy seeds are ready to be harvested when the small holes at the top open up. You have to be fast, if you want to avoid the seeds sprinkling out. Making poppy seeds does not require many poppy flowers. If the plants are not planted too close to each other, the capsules are large, and will be completely full of seeds.

On the 14th of april there will be a delicious recipe up on the blog. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar